vrijdag 14 oktober 2011

Hoe groots ben jij?

 'If you think you are too small to make a difference,
try sleeping with a mosquito.'
Dalai Lama 

Heb je het gevoel dat je omgeving je niet begrijpt? Begrijp jij de wereld om je heen eigenlijk niet? Kan het leed in de wereld je diep geraken en voel je dat je iets wilt doen om dat te veranderen, maar je weet niet wat? Een streven naar harmonie in de wereld, om je heen en in jezelf? Heb je het gevoel dat de bedoeling achter jouw woorden en daden vaak verkeerd wordt uitgelegd door jouw omgeving? Voel je het aan als mensen iets anders zeggen dan ze bedoelen en durf je dit vaak niet uit te spreken. Durf je hierin niet op jezelf en jouw waarneming te vertrouwen?

En heb je het gevoel eigenlijk nergens bij te horen? Voelde je je eigenlijk van jongs af aan al anders dan anderen? En voel(de) je je daarin best eenzaam en niet begrepen? Doe je je best om 'normaal' te zijn, pas je je aan aan de mensen om je heen? Heb je het gevoel dat je daarin steeds verder van jezelf verwijderd raakt? En heb je het gevoel dat dit aan jou ligt? Ben je dienstbaar naar je omgeving en geneigd het geluk van anderen voor je eigen geluk te stellen? Jezelf weg te cijferen? Over je eigen grenzen heen te gaan?

Zo kan ik overigens nog wel even doorgaan. Als je jezelf herkent in het bovenstaande is de kans groot dat je hooggevoelig bent. In mijn ogen, een oude ziel. Een ziel die geïncarneerd is in deze tijd om te helpen bij de transformatie waarin we ons nu bevinden. Je voelt dit vaak in het streven naar harmonie om je heen. Het willen 'verbeteren' van de wereld, jouw bijdrage willen leveren aan het geheel. Maar ja, de wereld is zo groot, en jij zo klein, zo nietig... En waar te beginnen? Het antwoord voel je waarschijnlijk al aankomen: bij jezelf. 

In deze tijden van transformatie ontwaken veel oude zielen. Diep van binnen voelen ze de roep om datgene waarvoor ze gekomen zijn te manifesteren, in de stof te zetten. Dit uit zich vaak in een gevoel van onvrede of ontevredenheid in het dagelijks bestaan, de behoefte aan zingeving, een zoeken in en buiten jezelf naar wat het is dat je hier werkelijk komt doen. 
In de persoonlijkheid brengt dit vaak onrust met zich mee. Aan de ene kant het gevoel te willen veranderen, van werk, leefomgeving of partner. Aan de andere kant de ratio die zich daartegen verzet. Het eeuwige 'ja maar'. 'Ja maar, hoe moet dat dan als ik mijn baan opzeg, mijn relatie beëindig, naar het buitenland vertrek, mijn droom ga leven, etc... Wat zal mijn omgeving daar wel niet van denken?' 

Voor ieder gevoel of idee, waarschijnlijk 1000 vragen die de oorspronkelijke blijheid die je voelde, overschaduwen. Temeer daar het precieze 'wat', 'hoe', 'waar' en 'wanneer' er meestal niet bij wordt verteld (en we dat eigenlijk wel erg graag van tevoren zouden willen weten). Maar het gevoel dat het anders 'moet' of dat je het graag anders wilt, blijft... 

De dapperen onder ons, de helden, de voorlopers, geven gehoor aan dat gevoel. Verlaten soms huis en haard of zeggen hun baan op en doen wat hun hart ze ingeeft. Met of vaker, zonder steun van hun directe omgeving. Om zich te begeven op weg naar het onbekende. Een weg waar de wet van oorzaak en gevolg en logica niet meer opgaat. Een weg van verwondering, onzekerheid, soms eenzaamheid en pijn, maar ook een pad van groei, enorme persoonlijke groei, terug naar wie jij in wezen bent...

Want op het moment dat jij vanuit je hart besluit om je gevoel te volgen - en dan hoef je nog helemaal geen radicale dingen te doen - treden er krachten in werking om je hierin te ondersteunen. Krachten die ervoor zorgen dat jij eindelijk kunt manifesteren waarvoor je hier bent gekomen. Alles wat je daarvoor nodig hebt, komt dan naar je toe, net als naar die zonnebloem in 'Liefde voor jezelf'. En geloof me, ik spreek uit ervaring ;-). 

Zoals die zonnebloem dan weer een ware zonnebloem kan worden en daarvoor alles krijgt wat zij nodig heeft, zo merk ik dat de zaden die op mijn pad komen, vaak behoren tot de familie van de lichtwerkerszielen. Zielen die wortels hebben in het oude Lemurie, Atlantis en Egypte. Die in deze tijd zijn teruggekomen om de cirkel rond te maken, om te helpen in de overgang naar de Nieuwe Tijd. Elk op zijn eigen, unieke wijze. 

Die daarin soms aan lopen tegen oude trauma's. Trauma's die ervoor zorgen dat de energie stagneert. Die ervoor zorgen dat ze vastlopen in de 3D werkelijkheid. Zielen, vaak met een hoge gevoeligheid en invoelend vermogen, waarmee je niet alleen oppakt wat er daadwerkelijk wordt gezegd, maar ook dat wat wordt gedacht. Wanneer je je hier niet van bewust bent, zal dit er waarschijnlijk toe leiden dat je op een gegeven moment uit balans raakt en merkt dat je ver van jezelf verwijderd bent geraakt. 

Door je van jezelf bewust te worden en je te ontwikkelen, kun je het heft weer in eigen hand nemen. Weer je eigen toekomst bepalen en je niet meer laten leiden door van buitenaf opgelegde regels, overtuigingen, gedachtenpatronen of andere niet-eigen energieën. Kun je jezelf hier vrij van maken en weer volledig in je eigen kracht gaan staan. Je weer gaan herinneren wat het was wat je hier kwam doen en je hier volledig aan (over)geven. 

Stevig geworteld in de Aarde, vertrouwend op de overvloed van het Universum, levend vanuit je hart en in verbinding met je Ziel. 

Herinner je je weer dat, hoe nietig je ook mag lijken binnen de alomvattendheid van het geheel, dit grote geheel niet compleet is zonder jou... 

Van hart tot hart,
Germaine Domatilia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten