vrijdag 28 juni 2013

Healing & Meditatiecirkel: Heling mannelijke & vrouwelijke energie

If you want to change the world, love a man, really love him,
Encourage him, feed him, allow him, hear him, hold him, heal him,
And you, in turn, will be nourished and supported and protected,
By strong arms and clear thoughts and focused arrows,
Because he can, if you let him, be all that you dream…
~ Really love your man today..., Anonymous ~

In deze Healing & Meditatiecirkel(s) werken we aan het helen van de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. Zodat deze twee elkaar aanvullende energieen weer in balans komen, de dans met elkaar weer kunnen aangaan, de dans van creatie... de vrouwelijke energie die wil uitstromen, inspireren en verbinden, gedragen en gevoed door het mannelijke, in een veld van Liefde... Met behulp van de aanwezige energieen, bouwen we een krachtig en liefdevol veld op waarbinnen het veilig is om oude verwondingen op deze stukken in Liefde los te laten… en het mooie is, we helen deze avond niet alleen onszelf, maar heel de wereld...

Het mooie en ontroerende Really love your man today... kwam een tijd geleden op mijn pad. Het verwoord zo mooi de essentie van het mannelijk en vrouwelijk aspect, hoe deze energieën zich in essentie tot elkaar verhouden. Het toont ook de verwonding van - in dit geval - de mannelijke energie. 'If you want to change the world, love a man, really love him...' Wanneer wij het mannelijk en het vrouwelijk in onszelf helen, veranderen we de wereld… helen we de wereld… Door de balans te herstellen in onszelf, herstellen we de balans in de wereld en helpen we de Aarde in het hervinden van haar evenwicht... Hoe eenvoudig kan het zijn..? 'Toevallig' en wonderlijk genoeg kwam onlangs ook de vrouwelijke variant, Really love a Woman... op mijn pad. Voor de balans, hoe kan het ook anders  :-).

We leven in een wereld waarin de mannelijke energie de boventoon voert. Wanneer je om je heen kijkt naar chaos en verwoesting, is het begrijpelijk dat niet iedereen even welwillend tegenover het mannelijk aspect staat. Bewust dan wel onbewust. Wat we echter zien, is niet de essentie - de energie in zijn oorspronkelijke vorm - van de mannelijke energie, maar de schaduwzijde daarvan. De autoritaire mannelijkheid die strijd en wedijverd, uit is op macht en het vrouwellijke onderdrukt. Terwijl de essentie van mannelijke energie zacht en krachtig is, de gezonde en authentieke mannelijkheid. Een energie die daadkracht in zich draagt, bescherming en ondersteuning.

Wanneer we - bewust of onbewust - een aspect van het mannelijk veroordelen, zetten we dit aspect feitelijk buiten onszelf, kunnen we het niet meer belichamen en niet meer ontvangen. Immers ook de schaduwzijde van de mannelijk energie maakt deel uit van de Heelheid. Pas wanneer er voldoende heling heeft plaatsgevonden op het mannelijk aspect in jezelf, ben je weer in staat om de mannelijke energie te ontvangen en te belichamen. In Balance is key... schrijf ik hierover: 'Wanneer je vanuit vaak onbewuste bewustzijnslagen, de mannelijke energie veroordeelt, sta je op die aspecten niet meer open voor mannelijke energie. Zowel innerlijk als uiterlijk. Je kunt dan ook de geheelde mannelijke energie niet meer ontvangen...' Dit geldt overigens niet alleen voor vrouwen...

Omdat de mannelijke en de vrouwelijke energie elkaar niet meer aanvullen, maar tegenover elkaar zijn komen te staan, raakten ook mannen vervreemd van hun eigen emotionele leven, ze raakten ervan afgeschermd... In beide seksen heeft de mannelijke dominantie verwondingen achtergelaten... Zowel door de Aarde als door de kosmos worden we in deze tijd uitgenodigd om onze verwondingen te genezen. Door volledig af te dalen in ons lichaam en onze pijn onder ogen te komen om de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie te herstellen.

Een natuurlijke beweging ingegeven door de kosmische beweging om ons heen. Op 23 maart bijvoorbeeld, beleefden we een speciale lente-evening in het teken van het herstel van de mannelijke en vrouwelijke energie: ‘Zon en Aarde smeken ons nu ons te herinneren wie we zijn. Met name om ons te herinneren wie wij zijn in onze vrouwelijke en mannelijke draden. Op deze 23 maart begint de mensheid te antwoorden. Omdat rond dat tijdstip de prikkel in ons herleeft, de verwachting in ons gestalte zoekt, de glimlach van herkenning onze mondhoeken soms ineens krult. In ons ontwaakt nu het diepe verlangen beide polariteiten tot leven te wekken. Want zij zijn in wezen onze levensadem. Samen. Het is niet zo dat wij nu eenzijdig het vrouwelijke gestalte moeten geven, o nee. Want feit is dat het vrouwelijke is geschaad, o ja, maar dat juist daardoor het mannelijke evenzeer bijna dodelijk gewond is geraakt. Daardoor is het niet meer mogelijk om vrouwelijk en mannelijk te zoeken via onze maatschappelijke invullingen of rolpatronen of verzet daartegen. Dat is oud. Klaar. Af. We zullen het hogerop moeten zoeken: in de regionen van etherisch en ziel die de oorspronkelijke energieën van vrouwelijk en mannelijk hebben gekoesterd en bewaard. Voor de dag van nu. Nu wij god-menselijk gaan leven. In onze ziel, in onze geest, in de Aarde die op punt van baren staat, in haar partner de Zon, daar liggen -onschendbaar- ons principe van Wijze Man en Wijze Vrouw. Het vrouwelijke is je draagkracht, het mannelijke je daadkracht. Dit weten ligt nu klaar voor ons. Wij kunnen erbij! Het smeekt zelfs om door ons herkend te worden!’

Synchroon met deze bewegingen vanuit de kosmos, op Aarde en in onszelf werken we in deze Healing & Meditatiecirkel aan het helen van zowel het mannelijk als het vrouwelijke aspecten in onszelf en daarmee aan het herstel van de balans tussen deze energieën.

Wanneer wij in staat zijn onze innerlijke mannelijkheid en onze innerlijke vrouwelijkheid te helen, weer te omarmen, in balans te brengen en te belichamen, kunnen mannen weer gewoon man zijn en vrouwen, gewoon vrouw. Kun je als vrouw weer ontspannen in het moment en de Godinnenkracht belichamen die in jou besloten ligt. Die transparante, zachte en tegelijkertijd krachtige Moeder Aarde-energie gronden. Heling, verzachting, koestering, inspiratie, schoonheid en verbinding brengen in de wereld om je heen. En kan de man zich ook weer kan ontspannen in zijn mannelijke kracht en natuurlijke impulsen. Hoeft hij zich niet meer groter te maken of te strijden, maar kan hij zich ontspannen in zijn eigen zachte, beschermende, voedende en dragende kracht…

In tegenstelling tot andere Healing & Meditatiecirkels, bestaat deze cirkel uit 2 bijeenkomsten (hoe kan het ook anders :-)) op 3 en 17 juli. In de eerste bijeenkomst werken we met het vrouwelijk aspect, de volgende met het mannelijk. We bewegen ons tussen Hemel en Aarde. We dalen diep af in de schoot van Moeder Aarde voor heling van het vrouwelijk en reizen naar de Grote Centrale Zon voor heling van het mannelijk aspect… maken contact met de creatieve fortex in jouw onderbuik, het centrum van creatie en activeren jouw blauwdruk, jouw Heilige Mandala van Licht. En reizen naar het centrum van het universum, de Kosmische Baarmoeder om daar onze oorspronkelijke plek weer in te nemen…

We starten telkens om 19.30 uur, de investering in jezelf bedraagt 22 per bijeenkomst. Deze mag je op de avond zelf contant en heel graag gepast, voldoen.

Aanmelden kan via de mail onder vermelding van de datum van de cirkel, je naam en een mobiel telefoonnummer.

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten.

Namaste,
Germaine Domatilia

Gerelateerde blog-artikelen: Een magisch Yin & Yang, 23 maart 2013 - een speciale lente-evening, Balance is Key..., Really love your man today... en Really love a woman...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten