zondag 12 januari 2014

Groeien in bewust Zijn...

Waarom speelt het ego allerlei rollen?
Vanuit één niet onderzochte veronderstelling,
één fundamentele vergissing,
één onbewuste gedachte:
‘Ik ben niet goed genoeg’
~ Eckhart Tolle ~

Op woensdag 29 januari staat de eerste workshop 'Groeien in bewust Zijn' gepland. Groeien in bewust zijn gaat over de overgang van ego-denken naar Bewust Zijn. Overal om ons zie je het verlangen naar anders leven. Niet meer vanuit de oude energie van angst, strijd en overleven, maar vanuit inspiratie, Licht en oprechte verbondenheid. Vanuit het Hart. Het Hart dat soms moeilijk benaderbaar is als het zich heeft gesloten uit angst om gekwetst te worden. Als het wordt overschreeuwd door het continue gekwaak van je gedachten.
De babbelbox noem ik het ook wel, de monkey mind. Het mechanisme dat contant klaarstaat met een oordeel, een overtuiging of een mening. Het mechanisme dat aandacht wil, gezien wil worden, gelijk wil hebben, jouw leven wil bepalen. Het ego, de ratio...

Maar wat zorgt er nou voor dat dit mechanisme (want dat is het) wordt triggerd. Wat gebeurt er in jou dat het huidige moment wilt ontvluchten. Uit het Nu, uit het lichaam, in je hoofd en uit verbinding? En wat is dat ego nu eigenlijk? Waartoe dient het? En hoe komt het dat het denken zo uit de bocht is gevlogen. Wat zorgt ervoor dat jij 'uit je gronding' schiet, uit verbinding met jeZelf. Een paar voorbeelden van wat we onderzoeken tijdens deze avonden. Als altijd in en vanuit de verbinding met de Lichtwereld.

We doen dat in dialoog, immers je mind vormt een filter. Als de energie daar stagneert, kan het niet in je Hart komen. Door de dialoog, verkrijgen we inzicht in hoe het ego jou belemmerd te zijn wie je werkelijk bent. Hierbij staat de overgang van identificatie met de persoonlijkheid naar je ware Zelf centraal, afgestemd op en in lijn met de diepere lagen van jeZelf... Omdat dit soort dialogen soms een hoog abstractieniveau hebben, werken we met concrete situaties en met de energie van de groep. Als je wilt mag je ook persoonlijke vragen of situaties inbrengen.

En als de situatie het toelaat, halen we het verhaal, het drama uit de emoties en brengen we ze naar een plek, waar ruimte is voor keuze, je de boodschap ervan kunt ontvangen en de kern-oorzaak kan worden geheeld. Zodat je steeds vrijer wordt in jouw keuzes. En het bewuste keuzes worden. En je de zachte fluisteringen van je Hart weer kunt horen, weer in contact kunt komen met je intuïtie, onze heilige autonome verbinding met het Universum. Dat deel van onze mind, dat geen logica gebruikt, maar een directe link heeft met de hoogste Waarheid op elk moment. Intuïtieve capaciteiten die, zoals spieren, sterker worden wanneer we ze meer gebruiken.

Kortom een avond spiritueel ontwaken, vanuit een non-dualistische visie en gericht op Eenheid en Heelheid... je bent welkom.

De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 29 januari a.s. om 19.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen met je naam en een mobiel telefoonnummer.

Ik ont-moet je graag...

Namaste,
Germaine Domatilia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten