maandag 18 november 2013

De onzichtbare banden van geld…

'The planet does not need more successful people.
The planet needs more peacemakers, healers, restorers,
storytellers and lovers of all kinds.'
~ Dalai Lama ~

Het is boeiend om waar te nemen wat er werd aangeraakt in en na de vorige nieuwsbrief. Een nieuwsbrief die ging over geld en de traditionele geldstroom en de bevrijding die ik voelde op het moment dat ik besloot me hier gedeeltelijk van los te maken. Ook de vele reacties gaven me steeds meer inzicht in het fenomeen geld en de onzichtbare banden die daar aan kleven. Letterlijk, energetische banden die tot dan toe ongezien, toch hun invloed uitoefenden. Veel mensen herkenden het verhaal, vonden het inspirerend, werden zich bewust van onbewuste kaders en denkbeelden; het bood een ander perspectief…

Onbewust zijn we vaak geneigd om onszelf vast te zetten in gewoonte, in hoe we denken dat het hoort, de gevestigde orde, onze conditionering. Daarbij uit het oog verliezend dat het ook anders kan. Een fenomeen als geld werkt namelijk alleen maar, omdat wij erin geloven en ons eraan conformeren. Omdat we denken dat we het nodig hebben om te overleven of om succesvol te zijn... Maar wat als we al die ideeën nou eens los zouden laten en geld gewoon weer in zijn zuivere vorm konden zien…

Want in zijn zuivere vorm is geld niets anders dan een energievorm, een energiestroom, een ruilmiddel. Een ruilmiddel dat in onze maatschappij verworden is tot een machtsmiddel. Een middel dat onderdrukt, in angst houdt en in zorgen (‘heb ik wel genoeg?’, ‘heb ik straks nog wel een baan?’, ‘kan ik mijn hypotheek betalen?’). In een wereld die draait om geld en die je voorspiegelt dat je geld nodig hebt om een volwaardig mens te zijn. Dat je er bovendien veel van nodig hebt, want dan ben je succesvol. En dat je ‘van alles’ buiten jezelf nodig hebt wat ook allemaal geld kost. Veel geld… steeds meer geld…

Dat ‘van alles’ doet energetisch overigens nog veel meer met je, want op het moment dat je gelooft dat je van alles nodig hebt, zeg je in feite tegen jezelf: ‘ik ben niet goed/mooi/succesvol/gezond/etc. genoeg, ik ben niet heel en om een volwaardig mens te zijn en om te overleven, heb ik iets buiten mezelf nodig, heb ik geld nodig. Ik ben daarvan afhankelijk.’ Geld krijgt dan een lading, een emotionele lading. Het speelt in op en vangt je in angst en de stroom is niet meer vrij, niet meer zuiver… Onbewust ontkracht je jezelf, manoeuvreer je jezelf in een afhankelijkheidspositie en voedt je het slachtoffer want ‘je bent afhankelijk van iets buiten jou…’ De berichtgeving over de financiële veranderingen doet daar nog een schepje bovenop en dan wordt de invloed van geld ineens heel tastbaar… een mechanisme dat in angst houdt, uit je kracht en in je denken.

Overigens is dit geen pleidooi om geld of de geldstroom los te laten, maar wel een uitnodiging om het fenomeen geld vanuit een ander perspectief te bekijken, bewust te worden van de invloed ervan en terug te brengen naar zijn essentie als ruilmiddel. Dit kan alleen als we de gedachten en overtuigingen die een zuivere kijk op de geldstroom in de weg staan, onderkennen en loslaten. Het onthechten van denkbeelden, overtuigingen en conditionering dat we het ‘nodig’ hebben, dat we ervan afhankelijk zijn, dat we altijd tekort komen. Gedachten en overtuigingen die geld de emotionele lading geven waardoor het niet vrij kan stromen. En omdat de geldstroom energetisch verbonden is met onze levensenergie, die dus ook niet…

De essentie van de vorige nieuwsbrief was dan ook niet zozeer het wel of niet hebben van geld, als wel het bewust worden van de invloed van geld op mijn Wezen. De beperking daarvan. Vanuit mijn eigen ervaring. Want op het moment dat ik besloot om een aantal tarieven los te laten, voelde ik van binnen meteen al een bevrijding. De bevrijding van die onzichtbare banden, de onzichtbare beperking die hieraan kleeft. En dan kunnen dingen weer helder worden en gaan stromen… Want deze energetische lading stond een zuivere waarneming in de weg, zette me op dat vlak in angst en in twijfel zonder dat ik me bewust was waar dit vandaan kwam… Soms ben je zo gewend aan die vage onderstroom van onrust, van angst, dat je niet meer ziet of voelt dat iets niet vrij is.  Door uit mijn comfortzone te stappen en ondanks alle gedachten te besluiten een aantal tarieven los te laten, kon dit vrijkomen.

Voor mij brachten deze onzichtbare banden, onbewust onvrijheid met zich mee. Een mechanische dat me onbewust in de beperking hield, ervoor zorgde dat de energie niet onbelemmerd kon stromen, ervoor zorgde dat ik meeging in patronen. Patronen van je best doen, of moeten presteren, van resultaten behalen, etc.. Patronen waar ik onbewust in verstrikt was geraakt, omdat ik me er niet bewust was dat ze voortkwamen uit de niet-transparante geldstroom.

En daar schreef ik over. Zodat misschien ook jij je bewust kunt worden van de onzichtbare energetische beperkingen die aan geld kleven. Zodat je je daarvan vrij kunt maken en geld weer in haar zuivere vorm kunt waarnemen, je los kunt komen van de vaak worsteling en je levensenergie weer kan stromen. De bevrijding die ik heb ervaren, deel ik daarom graag met je. En waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg, want de inzichten stromen door…

Zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam,
zo is tijd de atmosfeer van de geest.
Als de tijd waarin wij leven
bestaat uit onregelmatige maanden en dagen
gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,
dan wordt onze geest ook zo:
een gemechaniseerde onregelmatigheid.

Omdat alles voortkomt uit de geest
is het niet verwonderlijk
dat de atmosfeer waarin wij leven
steeds vervuilder raakt
en de grote klacht is:
“ik heb niet genoeg tijd”.

Wie jouw tijd bezit,
bezit jouw geest.
Neem bezit van je eigen tijd
en je zult je eigen geest herkennen…
~ José Argüelles, ‘13 manen in beweging’ ~

Hmmmm… ‘tijd is geld’ krijgt dan ineens een heel andere lading...

In de Healing & Meditatiecirkel van 6 november jl. doken we dieper in het energetisch aspect van het fenomeen 'geld'. Om te onderzoeken hoe we ons hier verder vrij van kunnen maken... een cirkel op donatiebasis ;-)… wat we tegenkwamen, lees je hier

Namaste,
Germaine Domatilia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten