vrijdag 25 oktober 2013

Een bijzondere reis voor Vrede - Het vervolg...


The Trees are our lungs,
the Rivers our circulation,
the Air our breath,
and the Earth our body…
~ Deepak Chopra ~


Na een korte pauze was het tijd voor het vervolg, de reis naar binnen. Immers, in mijn beleving is alles wat we om ons heen zien een reflectie van hetgeen er in ons beweegt. Ook dit had ik letterlijk aan den lijve ondervonden toen ik de nieuwsbrief ‘War or Peace?’ herlas, nadat ik mijn nieuwsbrief had geschreven. Ik stel dit hier zo nadrukkelijk omdat ik dit stuk al eerder had gelezen en daarin toen alleen ‘een mooie tekst’ las en er door me heenging ‘oh ja, die oorlog daar…, wat een toestand, maar ja…’.

 Pas nadat ik dieper tot wat er daar voor mij werkelijk gaande is, kon ontwaken en de situatie kon bekijken vanuit het perspectief van de Ziel, kon ik zien wat de tekst mij werkelijk te vertellen had. Toen pas liet de werkelijke boodschap zich tussen de regels door zien, alsof die zich toen pas opende en openbaarde… ik hem toen pas kon ontvangen…. Want toen ik hem herlas, zag ik daarin alle lijnen verwoord en gespiegeld, die mij op dat moment bezighielden. Ik zag zelfs letterlijk de plekken in mijn lichaam die ermee verbonden waren…

Nu pas kon ik zien wat de onderliggende thema’s en kwetsuren waren die speelden in mijn leven, die gespiegeld werden in de onrust in het Midden Oosten… Bijna een op een kon ik lijnen trekken van mijn persoonlijke leven, naar een equivalent daar… wat een inzicht… en wat een empowerment! Want op hetzelfde ogenblik drong tot me door dat ik de situatie dus ook om kon draaien… Door die delen in mijzelf aandacht te schenken en te helen, heelde ik de energetische tegenhanger in de wereld…

Nu was dit fenomeen me al bekend vanuit de Ho'oponopono – een oeroude Hawaiiaanse helingmethode van Love & Forgiveness – alleen niet eerder had dit zich zo duidelijk gemanifesteerd. Het was een van de redenen die de doorslag gaf om deze cirkel te organiseren: werken aan vrede voor de wereld en vrede voor jezelf door heling van jezelf... hoe mooi kan het zijn…

In een keer werd ik me ook bewust dat een situatie, hoewel ik daar niet direct bij betrokken was (dacht ik) er toch voor zorgde dat ik energieverlies leed, me uit balans bracht. Immers, die onderliggende stromen van angst, onrust en verwarring, voelde ik ook in mijn lichaam, ik kon ze alleen niet thuisbrengen. Er ontstond een beetje een diffuus geheel, de dingen waren niet meer helemaal helder, uit balans… wanneer je hier door je bewust een ander perspectief te herinneren, in een keer toe ontwaakt… en bovendien voelt wat dit inzicht, of deze inzichten voor invloed hebben op je lichaam, dan wil je niets liever dan dit inzicht delen zodat ook anderen dit kunnen voelen in hun lichaam en zich vrij kunnen maken van die onbewuste invloeden… Van die invloeden waar je je niet van bewust bent en die onbewust energie trekken…

Bovendien zette dit weten me enorm in mijn kracht. Voel je letterlijk in je lichaam hoe jij, ja, jij, niemand anders, heling kan brengen in de wereld! Je hoeft er de deur bij wijze van spreken niet eens voor uit! Tsss… Met dit weten word je ineens zo proactief. Voelde ik dat er in de cirkel gewerkt mocht worden aan de vrede in de wereld en de vrede in jezelf door heling van het lichaam… dat die twee samenhangen stond voor mijn inmiddels als een paal boven water. En dus, na de pauze gingen we opnieuw op reis… dit keer naar het Kristallen Hart van Moeder Aarde…

Iedereen wordt opnieuw stevig geankerd, in de Aarde, in de Kosmos en het Zelf. Om vervolgens vanuit het Hartchakra af te dalen, de Aarde in… steeds dieper... door alle aardlagen heen, hier en daar voel ik wat weerstand onder de deelnemers om die diepe verbinding met de Aarde toe te laten… dat is logisch… vaak hebben we in levens trauma’s opgelopen op onze verbinding met de Aarde, op onze verbinding met het Goddelijk vrouwelijk aspect, het aspect dat vaak is beschadigd, onderdrukt en misbruikt, er niet mocht zijn… Vaak hebben we deze energie belichaamt en zijn we daarvoor gestraft en wanneer je een dergelijk trauma onbewust met je meedraagt in je energielichaam, dan is de (lichte) weerstand die je in het verbinden met de Goddelijke Moeder kunt ervaren, begrijpelijk.

In haar Kristallen Hart worden we opgenomen in haar warme, koesterende, voedende en beschermende donkerte, als een baarmoeder. Mijn aandacht wordt geleid naar mijn eigen hartslag, zoals die voelbaar is in de pols… ik zie mezelf als foetus en word me gewaar van de hartslag van de foetus… ik voel hoe deze hartslagen worden gesynchroniseerd… op elkaar afgestemd, ze komen weer in resonantie met elkaar… en beide worden afgestemd op de hartslag van Moeder Aarde… ik voel van alles stromen en shiften in mijn lichaam, alsof er van alles van binnen opnieuw op elkaar wordt afgestemd en uitgelijnd… wordt gesynchroniseerd… weer in zijn natuurlijke staat terugkomt…

Dan, vanuit die plek diep in de Aarde, kijken we naar het aardoppervlak… en zien we van onderaf de haarden van duisternis op de Aarde… we zien ons eigen lichaam en de lichaamsdelen die stagneren, niet stromen… vanuit het Hart sturen we Licht en Liefde naar die delen in ons lijf die donker zijn… ik zie hoe we op een kristallen tafel worden gelegd waar een helend Licht uitstraalt, Licht dat meehelpt om stagnatie op te heffen… om schaduwplekken te verlichten… vervolgens zie ik ragfijne draden van Gouden Licht zich verbinden vanuit iedere donkere plek in onze lichamen met iedere donkere plek op het aardoppervlak… en ik zie hoe vanuit mijn wezen de donkere plekken via de draden van licht worden verlicht…. Wonderlijk… Vanuit deze verbinding wordt mijn aandacht geleid naar de aardschollen, de bewegende plateaus op het aardoppervlak… en mag ik vragen of ons Wezen gesynchroniseerd wordt met de veranderingen van de Aarde, met haar bewegingen… en zijn we daar… verbonden met ragfijne gouden draden… subtiel meebewegend met de veranderingen van de Aarde… wat een rust… wat een stilte… wat een harmonie… en wat een verbinding…

De aandacht gaat dan naar de wervelkolom… ik zie dat het Licht zich concentreert in de bovenste nekwervels, de atlas en de draaier… hier ontstaat een intense bal van Licht die steeds groter wordt en uitstraalt door het hele hoofd. Dan zie ik dat de schedel wordt gelift, een fractie van een millimeter wordt gedraaid en weer wordt teruggeplaatst, maar dan zoals het hoort, hoor ik erbij… wervel na wervel herhaalt dit proces zich, waarbij elke wervel wordt opgelicht, gelift, gedraaid en teruggeplaatst, helemaal tot onderin de wervelkolom. De wervels en energiekanalen worden weer naadloos op elkaar aangesloten… zodat de energie weer ongehinderd kan stromen… door de wervelkolom, de centrale kolom van het lichaam… balans brengend in de mannelijke & vrouwelijke energie… in het hele energiesysteem…

De onderste wervels zie ik opgloeien in een geel/oranje/rode gloed, de kleur van vloeibaar gesteente… de hele onderbuik wordt doorstraald met deze warme gloed. Er worden oude, stagnerende energieën getransformeerd… het mag weer stromen… de creatieve, sexuele energie, de energie van Leven mag weer vrij stromen… heel het bekken en buikgebied wordt hiermee opgevuld…

Terwijl ik dit schrijf word ik opnieuw uitgenodigd om de Aarde in mijn lichaam op te nemen… niet in het Hart, maar in de Buik… de onderbuik… alsof ik zwanger ben van een Nieuwe Wereld…

Dan worden we heel zachtjes uitgenodigd om weer terug te keren… het energielichaam stijgt rustig op via het grondingkoord, steeds hoger en hoger… tot het weer samenvalt met het fysieke lijf… en alles doorstroomt en doorstaalt… en heel zachtjes komen we weer terug in het Hier en Nu… even bijkomen…

Het meest opmerkelijke in het delen van de ervaringen was de directe relatie tussen de onrustplekken op de Aarde en aandachtsgebieden in het Lichaam. Een van de deelnemers verklaarde zich niet bewust te zijn, hoeveel zwaarte er rustte op het buikgebied, het 2e chakra. Niet verwonderlijk. De onderbuik biedt onderdak aan de Hara, een energiecentrum onder de navel, het krachtcentrum van je lichaam. Jouw creatieve fortex bevind zich in je onderbuik, de plek van waaruit je kunt manifesteren, jouw scheppende potentieel, niet alleen energetisch in mannen en vrouwen, maar ook letterlijk, bij vrouwen, de baarmoeder. Wanneer jijzelf of krachten buiten jou niet willen dat je jouw scheppingskracht belichaamt, is het niet meer dan logisch dat op dit gebied, de nodige verstoring zit. Kijk alleen al naar de sexuele energie en hoe ‘belast’ die is in onze samenleving. Want als we er niet werkelijk contact mee kunnen maken, niet werkelijk in onze buik en ons lichaam aanwezig kunnen zijn, kunnen we ook niet beschikken over het volle potentieel van onze kracht… onze scheppingskracht wel te verstaan…

Het is wonderlijk ook om te zien hoe de reis naar de Aarde zoveel fysieker uitwerkt dan de gang naar de Sterren. Logisch ook… jouw lichaam is immers het element Aarde in jou… als je de Aarde heelt, heel je je lichaam… en andersom…

Het prettige van op deze manier reflecteren op een cirkel is dat alles ineens weer zo’n stuk duidelijker wordt… en een stuk eenvoudiger… zo gemakkelijk is het dus om heling te brengen in de wereld… we hoeven alleen maar te (leren) luisteren naar ons lichaam en daar gehoor aan te geven… en dan krijgen de woorden van Thich Nhat Hanh ook weer een andere of misschien meer betekenis, 'The Earth will be safe when we feel safe in ourselves’, als wij ons veilig voelen bij onszelf, zal de Aarde veilig zijn…

Als iedereen weg is, voel ik een diepe vredige warmte in mijn buik, alsof ik daar een dikke glimlach voel. Een gevoel dat ik eerlijk gezegd niet eerder heb ervaren na een cirkel. De dankbaarheid van de Aarde is voelbaar in mijn buik…

De bijzondere ervaring van deze cirkel deel ik graag met je… in de hoop dat dit jou ook een aanknopingspunt biedt om je vanuit je Hart te verbinden met mensen en gebieden die het op dit moment zo nodig hebben. Ik nodig je van harte uit om het eens te proberen… Het geeft een enorme voldoening om hier werkelijk wat in te kunnen betekenen… invloed op uit te kunnen oefenen in plaats van machtloos toekijken…

En wat betreft deze cirkel… ik zet mijn intentie erop om een keer per maand een cirkel voor Vrede te organiseren. En omdat ik het belangrijk vind dat iedereen op deze manier de macht en de kracht van zijn/haar eigen Wezen leert kennen, is jouw bijdrage dat wat je kunt missen of wat het je waard is…

Namaste,
Germaine

Namaste...
My Soul recognizes your Soul.
I honour the Love, Light, Beauty, Truth and Kindness within you because it is also within me.
In sharing these things there is no distance and no difference between us.
We are the same. We are One.
Namaste...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten