woensdag 7 november 2012

Het is het donkerst vlak voor de dageraad... Inspiratie van Ton van der Kroon

Mooie, herkenbare en toepasselijke teksten van Ton van der Kroon.
Dank voor het delen...
 
WAKKER WORDEN UIT DE DROOM
'De mensheid bevindt zich in een collectieve droom: Soms lijkt het een nachtmerrie, soms is het zoet en prettig. Er is een moment aan het komen, waarop de mens collectief wakker wordt. Net zoals je gewoonlijk wakker wordt uit je slaap, is er een moment dat je geestelijk wakker wordt, en begrijpt dat je tot die tijd in een droom hebt geleefd. Dat moment is langzaam aan het aanbreken.

De ochtend gloort en de duisternis, die vlak voor het aanbreken van de ochtend het meest heftig en intens is, wijkt langzaam naar de achtergrond. Dit proces van de nacht ingaan en het daglicht verwelkomen, is bij ieder van jullie ook individueel gaande. Je krijgt nog een keer de meest donkere momenten voorgeschotelt. Ondanks dat deze momenten wellicht niet fijn zijn om door te maken – zwaar voelen, vol zijn van conflict of pijn – zijn ze de voeding voor de dag. Dat wat er nu plaatsvindt – alle schaduw die naar boven komt; alle donkerte die zichtbaar wordt – is nodig voor het proces van transformatie om het licht te laten ontstaan. De kunst is om datgene dat niet fijn is - je schaduwkanten – helemaal te verwelkomen en te omarmen, want daarin zit de materie die getransformeerd kan worden. Het is de voeding voor de dag, net zoals je gevoed wordt als je slaapt om uitgerust de volgende dag in te gaan.'


VOLGENDE FASE VAN DE MENSHEID
'Jullie staan voor een volgende fase in de ontwikkeling van de mensheid. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol te spelen. Die rol wordt steeds transparanter, zowel in de schaduwkanten als in de lichtkanten. Alles wat niet meer functioneert en overeenkomt met het pad van je ziel, wordt helder voor je neergezet, zodat je er naar kan kijken, het kan doorwerken en kan oplossen. Je wordt uitgedaagd om steeds meer in verbinding met je ziel te leven en alles wat overbodig is los te laten. Met dat proces zijn jullie al jaren bezig, maar het versterkt zich in deze tijd exponentieel, omdat jullie naar de laatste fase van transformatie gaan die zowel op individueel als collectief niveau plaatsvindt. Dat betekent dat spirituele informatie nu een veel grotere invloed zal hebben en een makkelijker beschikbaar zal zijn voor veel mensen.
Er zijn krachten die uit zijn op strijd en oorlog. Deze krachten bereiden zich voor om zich openlijk te kunnen tonen. Daarom is echter de ontwikkeling in Nederland van belang omdat jullie in staat zijn een tegenbeweging te vormen. Het betekent dat Nederland als lichtdrager zijn licht zal moeten laten schijnen over het internationale gebeuren. Het gaat erom de blik te verruimen. In dit jaar is het van belang dat je gaat staan voor je principes en je idealen en die uit durft te dragen in de wereld. Ook al zijn anderen het daar niet mee eens, of vinden ze het belachelijk wat je doet, of denkt of voelt. Laat je niet misleiden door het kleinere verhaal dat voorkomt uit het ego, maar richt je op het grotere verhaal van bewustzijn.
Heb een mooie tijd, want veel wonderen staan je te wachten; alsmede veel verwarring en chaos. Wees gezegend.'


'Er is een zekere mate van chaos en verandering nodig om datgene wat geboren wil worden, ruimte te geven. De vraag is: gebeurt dat vanuit liefde of vanuit angst? Dat is de keuze die iedereen te maken heeft. Angst leidt tot destructie; liefde leidt tot creatie. De kunst is om telkens opnieuw te zoeken naar de energie van zachtheid, van compassie, van liefde met jezelf en met de ander zodat de energieën van verandering gekanaliseerd kunnen worden tot creativiteit. Er moet niets; louter het doorvoelen van de emoties die door je heen gaan. Richt je op het stille middelpunt. Richt je op de krachten van licht en stop iedere handeling zodra je daar van af raakt. Kun je voelen dat er stilte is in het midden van de orkaan?'
Ton van der Kroon


Geen opmerkingen:

Een reactie posten